Câu chuyện

Danh sách thời gian của các cuộc chiến tranh và xung đột thế giới


Thế kỷ 21

  • Cuộc xâm lược Afghanistan của Hoa Kỳ (2001 - 2002)
  • Chiến tranh Iraq (2003 - Tháng 8 năm 2010)
  • Chiến tranh thứ hai của Lebanon (2006)
  • Hoạt động Cast Cast (2008 - 2009)


Chiến tranh Irac


Chiến dịch Cast Lead - Xe tăng Israel tấn công Gaza.