Địa lý

Bản đồ Mesopotamia


Bản đồ khoảng 600 trước Công nguyên này được đặt trên một tấm đất sét với mô tả bằng văn bản chữ hình nêm.

Video: Mesopotamia: Crash Course World History #3 (Tháng Tám 2020).