Địa lý

Quốc ca


Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các bài quốc ca của các quốc gia khác nhau ở định dạng MID (công cụ).

Sau đó chọn lục địa mong muốn và sau đó chỉ cần nhấp vào tên quốc gia để nghe quốc ca của bạn.

CHÂU PHI Mỹ CHÂU Á CHÂU Á OCEANIA

Antigua và Barbuda
Argentina
Ba Tư
Bác
Belize
Bôlivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa rica
Cuba
El salvador
Ecuador
Hoa Kỳ
Granada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Cộng hòa Dominican
Thánh nữ
Sao Vicente
Xuameame
Trinidad và Tobago
Uruguay
Venezuela

Video: TIẾN QUÂN CA - Quốc ca nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014 FULL HD- (Tháng Tám 2020).