Địa lý

Tuyết lở


Avalanche là tên được đặt cho một hiện tượng xảy ra khi một khối tuyết tích lũy đột nhiên di chuyển nhanh và dữ dội và lao về phía thung lũng.

Trong quá trình hạ xuống, khối này mang theo ngày càng nhiều tuyết và có thể kéo người, động vật, cây cối, đá và các tòa nhà.

Một trận tuyết lở có thể đạt tới 160 km mỗi giờ. Sự dịch chuyển của khối tuyết này có thể được gây ra bởi một số nguyên nhân, chẳng hạn như sự đi qua của người trượt tuyết, tác động của gió mạnh, lan truyền âm thanh, trong số những nguyên nhân khác.


Hình ảnh về sự khởi đầu của một trận tuyết lở

Video: Cảnh tuyết lở kinh (Tháng Tám 2020).