Địa lý

Các khía cạnh văn hóa của khu vực phía Bắc (còn tiếp)


Điệu nhảy

Các điệu nhảy truyền thống của khu vực phía bắc là: tắc kè hoa, múa blowtorch, desfeitera, marambiré, lundu, marajoara, marujada, siriá dance, cacete samba, retumbão, jacundá và temó.

Một số điệu nhảy này có nguồn gốc bản địa, một số khác có nguồn gốc châu Phi.


Con tem


The Marujada - Lễ ca ngợi Thánh Benedict