Câu chuyện

Những bài thánh ca


Theo định nghĩa được tìm thấy trong từ điển, bài thánh ca là một tác phẩm âm nhạc kèm theo những câu thơ ca ngợi một số anh hùng, vua, đảng, sự kiện hoặc quốc gia, như quốc ca độc lập.

Quốc ca đã được biết đến từ buổi bình minh của lịch sử và là một trong những hình thức lâu đời nhất được thực hiện bởi thơ. Chọn bên dưới bài quốc ca mong muốn để xem thông tin về nó.

Quốc ca
Quốc ca cho nền độc lập của Brazil
Quốc ca tuyên bố Cộng hòa
Quốc ca
Bài hát viễn chinh