Câu chuyện

Ngày kỷ niệm


Tháng 6

01 · Tuần môi trường thế giới
01 · Ngày Caxias
01 · Phát sóng truyền hình đầu tiên ở Brazil
01 · Ngày báo chí
03 · Ngày quản trị nhân sự thế giới
03 · Lễ Ngũ tuần
05 · Ngày sinh thái
05 · Ngày môi trường thế giới
07 · Ngày tự do báo chí
08 · Ngày cam quýt
09 · Ngày của người khuân vác
09 · Ngày quần vợt
09 · Ngày tiêm chủng
09 · Ngày quốc khánh
10 · Ngày pháo binh
10 · Ngày ngôn ngữ Bồ Đào Nha
10 · Ngày đua
11 · Ngày Hải quân Brazil
11 · Ngày giáo dục sức khỏe
11 · Corpus Christi
12 · Ngày Thư quốc gia
12 · Ngày lễ tình nhân
13 · Ngày thánh Anthony
13 · Ngày du lịch
14 · Ngày độc tấu
14 · Ngày Quốc tế của Chúa
17 · Ngày công chức nghỉ hưu
18 · Ngày hóa học
18 · Di dân Nhật Bản
19 · Ngày điện ảnh Brazil
20 · Ngày đại lý
21 · Ngày truyền thông
21 · Ngày nhập cư
21 · Ngày Olympic toàn cầu
21 · Đầu đông
24 · Ngày công ty in ấn
24 · Ngày thánh John
24 · Ngày quốc tế về sữa
26 · Ngày của nhà đo lường
27 · Ngày quốc khánh
28 · Ngày đổi mới tâm linh
29 · Ngày thánh Peter và thánh Paul
29 · Ngày của Giáo hoàng
29 · Ngày khai thác
29 · Ngày của ngư dân