Câu chuyện

Ngày kỷ niệm


Tháng ba

01 · Tro tàn (ngày này là điện thoại di động)
02 · Ngày du lịch quốc gia
02 · Ngày cầu nguyện
03 · Ngày khí tượng học
05 · Ngày Philatelist Brazil
07 · Ngày lính thủy đánh bộ
08 · Ngày quốc tế phụ nữ
10 · Ngày điện thoại
10 · Ngày pháp luật
12 · Kỷ niệm Recife (468 năm) và Olinda (470 năm)
12 · Ngày thư viện
14 · Ngày bán sách
14 · Ngày thơ quốc gia
14 · Ngày động vật
15 · Ngày học
15 · Ngày tiêu dùng thế giới
19 · Ngày thánh Giuse
19 · Ngày thợ mộc
19 · Ngày của người tham gia
20 · Đầu mùa thu
20 · Ngày kể chuyện
21 · Ngày nhà hát toàn cầu
21 · Ngày quốc tế chống phân biệt chủng tộc
21 · Ngày nhà hát toàn cầu
22 · Ngày nước thế giới
23 · Ngày khí tượng thế giới
26 · Ngày ca cao
27 · Ngày xiếc
28 · Ngày biểu đồ
28 · Người phản biện
30 · Ngày Giới trẻ Thế giới
31 · Ngày hội nhập quốc gia
31 · Ngày Sức khỏe và Dinh dưỡng
31 · Kỷ niệm đảo chính quân sự - 1964