Câu chuyện

Tóm tắt - Ba Tư - Cổ đại phương Đông


Địa điểm

- Tây Mesopotamia;
- Iran hiện tại;

Đặc điểm

- Sự kết hợp của người Ba Tư và nỗi sợ hãi ở 600aC.;
- kinh tế nông nghiệp;
- Nông dân nộp thuế cao;
- Giao dịch dễ dàng (đường giao thông, gần Phoenician);
- Quyền lực trong tay Hoàng đế;
- Satrapias (quyền lực địa phương) - thuế của vua;
- Ưu tú và linh mục - bóc lột công nhân và nô lệ;

Tôn giáo

- Thuyết nhị nguyên (thiện ác) - Manichaean;
- Ảnh hưởng mạnh mẽ đến Do Thái giáo và Kitô giáo;

Hoàng đế hàng đầu

- Cyrus I:
- Thống nhất đế chế Ba Tư;
- Miền Mesopotamia;
- Giải phóng người Do Thái;

- Cambri:
- Chinh phục Ai Cập năm 525 trước Công nguyên;
- Tổ chức hành chính của Đế quốc;
- Bắt đầu cuộc chiến y tế;
- Tạo tiền tệ quốc gia;
- xây dựng đường bộ;
- Phân rã sau thất bại trong Chiến tranh y tế năm 330 trước Công nguyên.;