Câu chuyện

Người sói - Huyền thoại và huyền thoại


Theo Truyền thuyết, Người sói là một sinh vật sẽ là kết quả của một lời cầu nguyện mạnh mẽ được thực hiện vào tối thứ Sáu, tốt nhất là Full Moon, trong một con lừa hoặc chuồng ngựa hoặc chuồng ngựa nơi người đó lăn lộn như thể anh ta. con vật, nói lời cầu nguyện và được thực hiện như một hiệp ước với các thực thể xấu xa.

Ở một số vùng, sự biến đổi của Người sói xảy ra vào tối thứ Sáu, luôn luôn nửa đêm ở ngã tư đường, trong đó bằng cách lặp lại hành động của một con ngựa lăn trên mặt đất, một người biến hình.

Người sói sẽ là sự hợp nhất của sói với con người. Nhiều câu chuyện được kể về điều này. Ở Brazil, điều phổ biến ở tất cả các bang, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nơi mọi người thường nói rằng họ đã nhìn thấy nó, điều này cũng trở thành một bí ẩn đối với những người nhìn và nghe câu chuyện. Người sói tấn công động vật và con người để hút máu và trở về hình dạng con người chỉ vào lúc bình minh.